Системи безпеки

Системы безопасности

Охоронний бізнес

Зразок

Зразок 8

"Затверджую"
Генеральний директор ТОВ ПОП
"__________________________"
"____"_____________ 20 __ р.

Посадові обов'язки
заступника Генерального директора
(Приблизні)

1. Вимоги та порядок призначення на посаду

1.1. На посаду призначається наказом Генерального директора з
числа осіб, що мають досвід роботи на керівних посадах у різних як
державних, так і недержавних структурах, на належному рівні
знають питання служби і здійснювали діяльність у сфері забезпечення
безпеки. Повинен мати вищу освіту та стаж служби в Збройних
силах або правоохоронних органах не менше п'яти років.

2. Права та обов'язки заступника Генерального директора

2.1. Заступник Генерального директора зобов'язаний:

2.1.1. суворо виконувати як письмові, так і усні вказівки
Генерального директора з усіх питань, пов'язаних з функціонуванням
підприємства та здійсненням ним своєї діяльності;
2.1.2. за відсутності Генерального директора виконувати всі його
обов'язки, передбачені в посадовій інструкції Генерального
директора;
2.1.3. за вказівкою Генерального директора представляти підприємство в
його взаєминах з клієнтами, державними органами всіх гілок
влади, недержавними організаціями всіх організаційно-правових
форм та іншими фізичними і юридичними особами;
2.1.4. мати ділові контакти з державними органами
виконавчої влади, чия діяльність безпосередньо пов'язана з роботою
підприємства;
2.1.5. забезпечувати нормальне функціонування підприємства з урахуванням
його цілей, завдань та інтересів Клієнтів;
2.1.6. забезпечувати професійну та фізичну підготовку всіх
співробітників підприємства, безпосередньо зайнятих здійсненням
безпеки Клієнта, і суворе виконання всіма співробітниками їх
професійних обов'язків;
2.1.7. планувати і здійснювати контроль за несенням служби
згідно з договорами, графіками і з урахуванням інтересів Клієнта;